முகப்பு     புதிய பதிவு   அண்மைய பதிவு     உள்ளே நுழைக  


அண்மையில் பதிவு செய்யப்பட்டவைஇயற்கை விவசாயம் பண்ணுவது எப்படி


உப்பு தண்ணீரில் என்ன வகையான நெல் வளர்ககலாம்
உப்பு தண்ணீரில் என்ன வகையான நெல் வளர்ககலாம், எங்களுடைய தண்ணீரில் உப்பின் அளவு 6.8, கார அமில நிலை 5.3 என்று உள்ளது, எங்களுடைய மண் செம்மண்,


11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 அடுத்த பக்கம்